Wydarzenia

26 styczeń 2018
Plan zrealizowany - wyniki Consultii za rok 2017

Przyjęty na początku 2017 roku plan zakładał osiągnięcie przez Spółkę przypisu składki w wysokości 180 mln zł. Czy to się udało? Dzisiaj można już odpowiedzialnie stwierdzić, że tak (!!!). Consultia w całym 2017 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 183,2 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 138,8% liczoną do analogicznego okresu roku poprzedniego.


Największy wolumen przypisu składki w analizowanym okresie wyniósł dla poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych (wynik został zagregowany dla grup ubezpieczeniowych) odpowiednio:

1) 

Grupa PZU (PZU/Link4)

- 101,2 mln zł, dynamika 145,9%

2)

Grupa Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD)

- 31,8 mln zł, dynamika 145,8%

3)

Grupa Generali (Generali/Proama)

- 12,6 mln zł, dynamika 117,2%

4)

Grupa Warta (Warta/HDI)

- 10,9 mln zł, dynamika 145,9%

5)

Grupa AXA (AXA/Liberty)

- 10,8 mln zł, dynamika 101,9%

6)

Grupa VIG (Compensa/InterRisk)

- 4,9 mln zł, dynamika 108,6%

W pozostałych ważnych dla Consultii od strony biznesowej zakładach ubezpieczeń realizacja po w całym 2017 roku wyglądała następująco:

1) 

Gothaer

- 4,1 mln, dynamika 141,3%

2)

Allianz

- 2,6 mln, dynamika 180,2%

3)

Pozostałe ZU

- 4,3 mln, dynamika 251,5%

Największe dynamiki sprzedaży (wykraczające poza średnią Spółki osiągniętą za 2017 rok) odnotowane zostały w następujących towarzystwach/brand-ach sprzedażowych: PZU (259,2%), Generali (190,8%), Allianz (180,2%), MTU (164,8%), InterRisk (147,6%), YCD (147,5%), Warta (142,3%) oraz Gothaer (141,3%).

Jeżeli chodzi o plany na 2018 rok Zarząd Consultii w realistycznym scenariuszu zakłada wypracowanie przypisu składki w przedziale 210 – 220 mln zł (przy dynamice 110 – 115%). Przyjęte prognozy oparte są jedynie na samodzielnym, organicznym rozwoju i nie przewidują one w swoich założeniach innych alternatywnych możliwości skokowego zwiększenia ekspozycji na generowany przypis (akwizycja, konsolidacja, etc.). Konsekwentnie utrzymana zostaje w ryzach polityka pogłębiania naszej aktywności poprzez podnoszenie efektywności sprzedażowej z Partnerami oraz pracy nad jakością portfela dostarczanego ubezpieczycielom. Rok 2018 to także kontynuowanie prac na przygotowaniem Spółki do RODO i dostosowaniem do przesuniętego w czasie IDD2.

Będzie także rok intensywnego rozwoju pozostałych Spółek z Grupy. Po zbudowaniu jeszcze w 2017 roku kompetencji życiowych aktywnie rozwijana będzie linia ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych (docelowo pod Consultia Life). Uruchomione zostaną kolejne, nowe projekty pod działającą już spółką Consultia Premium. Na 2018 zaplanowane jest ponadto uzyskanie przez firmę technologiczną ConsultiaIT break event point i wyjście na rynek z atrakcyjnym, komercyjnym rozwiązaniem dla agentów. Na tym etapie bez zmian pozostaje funkcjonowanie firmy brokerskiej (KB Consultia) i jej rola w obsłudze klientów korporacyjnych i support-u merytorycznego dla agentów. Zarząd nie wyklucza równocześnie zmian w strukturze organizacyjnej oraz sposobie działania poszczególnych podmiotów z Grupy.
17 październik 2017
Na właściwym kursie - wyniki Consultii po III kwartale 2017

Consultia Sp. z o.o. na koniec września 2017 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 134,8 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 148,0% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (zagregowany dla grup ubezpieczeniowych) wyniósł odpowiednio:
1)  Grupa PZU (PZU/Link4) - 75,1 mln zł, dynamika 158,8%
2) Grupa Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 23,7 mln zł, dynamika 157,6%
3) Grupa Generali (Generali/Proama) - 9,3 mln zł, dynamika 123,7%
4) Grupa AXA (AXA/Liberty) - 8,1 mln zł, dynamika 107,4%
5) Grupa Warta (Warta/HDI) - 7,9 mln zł, dynamika 145,9%
6) Grupa VIG (Compensa/InterRisk) - 3,9 mln zł, dynamika 116,4%

W pozostałych współpracujących z Consultią zakładach ubezpieczeń wyniki po Q1-Q3 2017 roku wyglądały następująco:
1)  Gothaer - 2,9 mln, dynamika 150,8%
2) Allianz - 1,8 mln, dynamika 191,4%
3) Pozostałe ZU - 2,1 mln, dynamika 175,0%

Zakończony już trzeci kwartał br. potwierdził nasze wcześniejsze przypuszczenia o wypłaszczaniu się efektu osiąganej na rynku dynamiki w przypisie w związku z wysoką bazą jaka obowiązywała po zeszłorocznych podwyżkach składek. Mimo takiego stanu rzeczy skutecznie udało się Spółce zniwelować ten umowny "ubytek" organicznym wzrostem sprzedaży na działalności podstawowej.

W ciągu 9 miesięcy br. Consultia podpisała 101 nowych umów partnerskich zapraszając do współpracy 183 osoby. Jest to wynik adekwatny do obowiązującej w Spółce polityki doboru nowych Partnerów, pozwalający jednocześnie na utrzymanie wysokiego standardu obsługi oraz organizacji szkoleń (w myśl zasady - liczy się jakość, a nie ilość). Estymacja dotycząca planów na cały 2017 rok pozostaje na niezmienionym poziomie i zakłada przekroczenie 180 mln zł GWP. Realnym na ten moment wydaje się osiągnięcie przypisu rocznego w wysokości 190 mln zł.


12 lipiec 2017
Wyniki Consultii po II kwartale 2017

Consultia Sp. z o.o. na koniec czerwca 2017 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 87,9 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 160,2% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody Spółki przekroczyły 13,7 mln zł i były większe o 44,1% od tych uzyskanych w I półroczu 2016 roku.

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych (grup ubezpieczeniowych) wyniósł odpowiednio:
1)  Grupa PZU (PZU/Link4) - 50,7 mln zł, dynamika 176,6%
2) Grupa Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 14,8 mln zł, dynamika 159,4%
3) Grupa Generali (Generali/Proama) - 5,6 mln zł, dynamika 145,3%
4) Grupa AXA (AXA/Liberty) - 5,6 mln zł, dynamika 121,6%
5) Grupa Warta (Warta/HDI) - 4,9 mln zł, dynamika 150,7%
6) Grupa VIG (Compensa/InterRisk) - 2,5 mln zł, dynamika 116,3%

W pozostałych współpracujących z Consultią zakładach ubezpieczeń, gdzie przypis składki w drugim półroczu 2017 przekroczył 1,0 mln zł wyniki wyglądały następująco:
1)  Gothaer - 1,8 mln, dynamika 163,5%
2) Allianz - 1,2 mln, dynamika 199,8%

Bardzo cieszy nas stałe zwiększenia aktywności sprzedażowej agentów ponad przeciętną wynikającą z podwyżek stawek. Poza Grupą AXA i Grupą VIG udało nam się to uzyskać w większości towarzystw. W naszej ocenie przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w przyjętych rozwiązaniach sprzedażowych i obsługowych oraz wypracowanych wspólnie z zakładami (lub nie!) rozwiązaniach serwisowych (zarówno centralnych jak i lokalnych). Symptomatyczne i budujące jest także to, że systematycznie wzrasta też ilość ubezpieczeń poza komunikacyjnych zawieranych przez naszych Partnerów.

W dalszym ciągu Zarząd utrzymuje konserwatywne podejście do wcześniej zakomunikowanych planów na cały 2017 rok i uzyskania przypisu składki w wysokości 180 mln zł. Ambitnym, ale realnym jest także osiągnięcie w tym roku przypisu w wysokości 200 mln zł. Aby się to udało potrzebna będzie średnia dynamika sprzedaży w Q3-Q4 na poziomie 147%. Czy tak się stanie zadecyduje o tym II półrocze 2017 roku, w którym z jednej strony podjęte zostaną przez Consultię ponadstandardowe aktywności prosprzedażowe, z drugiej jednak coraz bardziej wypłaszczać się będzie efekt zeszłorocznych podwyżek.Informacje prasowe

2018-05-23 Link4 z nową marką dla rodziców i dzieciLink4 uruchamia nową markę dedykowaną rodzicom (również kobietom w ciąży) i dzieciom. Ubezpieczyciel chce w ten sposób oswajać lęki (...)
2018-05-23 InterRisk: praktyczne wskazówki o RODO dla agentówInterRisk podkreśla, że koncentruje swoje siły na realnej pomocy agentom we wdrożeniu RODO. Zespół RODO InterRisk na bieżąco odpowiada na (...)
2018-05-23 Piłkarski konkurs AvivyAviva zorganizowała konkurs dla klientów i fanów piłki nożnej "Złota Jedenastka". Zainteresowani umieszczają na stronie [[http://s.ogma (...)
2018-05-22 Open Life z nowym layoutem portalu dla klientówOpen Life zmienił wygląd i część funkcjonalności w portalu dla klienta. Serwis w odświeżonej wersji działa od 16 maja. Ubezpieczyciel (...)
2018-05-22 Aegon: iPhone dzięki ubezpieczeniom21 maja na facebookowym profilu [[http://s.ogma.pl/60242302 Aegon Finanse i ja]] wystartował konkurs, w którym ubezpieczyciel zachęca do opisywania (...)