Wydarzenia

3 lutego 2017
Podsumowanie wyników za 2016 rok

Ciekawy rok 2016 za nami! W związku z jego podsumowaniem przedstawiamy osiągnięte przez Consultię w tym okresie wyniki. Z uwagi na specyficzny okres, którego dotyczy analiza, związany z gwałtownymi ruchami składkowymi na rynku, zaprezentowane dane są zarówno w wydaniu liczbowym (tradycyjnie) oraz ilościowym (po raz pierwszy).

Łączny przypis składki jaki został odprowadzony w 2016 roku za pośrednictwem Consultii i współpracujących z nią Partnerów do Zakładów Ubezpieczeń wyniósł 131,5 mln zł, zapewniając tym samym dynamikę na poziomie 152,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody Spółki osiągnęły poziom 21,92 mln zł i były większe o 30,9% od tych uzyskanych w 2015 roku. Kwota odprowadzonych do agentów prowizji w całym rocznym okresie przekroczyła 13,5 mln zł, co dało wzrost o 33,7%.

Największy wolumen przypisu składki w analizowanym okresie Consultia wygenerowała dla Grupy PZU (PZU/Link4) - 69,3 mln zł, przy dynamice 188,2%. Drugi wynik to Grupa Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 21,6 mln zł, z dynamiką 148,0%. Trzecie miejsce zajęła Grupa AXA (AXA/Liberty) - 10,7 mln zł, z dynamiką 127,0%, a tuż za nią Grupa Generali (Generali/Proama) - 10,6 mln zł, z dynamiką w wysokości 79,1% (!). Bardzo dynamicznie rozwijała się także współpraca z Wartą przekraczając przypis składki w wysokości 7,5 mln zł, Grupą VIG (Compensa/InterRisk) - 4,5 mln oraz Gothaer - 2,9 mln. Największe dynamiki sprzedaży (wykraczające poza średnią za dany rok) Spółka odnotowała w następujących towarzystwach/brandach sprzedażowych: PZU (300,1%), Link4 (183,7%), MTU (172,9%), YCD (171,15), Allianz (168,1%), Generali (167,7%) oraz Gothaer (155,6%) i Warta (155,3%). Z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy również wzrost sprzedaży w Uniqa (169,5% dynamiki), co w zestawieniu z decyzją Uniqa o rozwiązaniu umowy agencyjnej z Consultią traktujemy jako paradoks decyzyjny.

W ocenie Zarządu osiągnięte wyniki są wielce satysfakcjonujące. Przyjęty na 2016 plan mający na celu osiągnięcie 120-125 mln zł przypisu składki (po zastosowanej dodatkowo korekcie w Q3 2016) został przekroczony. Wpływ na w/w wyniki miało kilka czynników. Jest to zarówno rozwój organiczny, ale także, co należy podkreślić wprowadzone przez towarzystwa podwyżki składek. O ile efekt podwyżek i jego wpływ na wynik jest zrozumiały to najbardziej jednak cieszy zwiększenie własnej efektywności sprzedażowej. Dynamika w liczbie polis w roku 2016 wyniosła 127,4% względem roku 2015, co przełożyło się na 262 tys. polis zwartych z udziałem i za pośrednictwem Partnerów Consultii.

Jeżeli chodzi o plany na 2017 rok Zarząd Consultii w konserwatywnym scenariuszu zakłada przekroczenie przypisu składki w wysokości 180 mln zł. Wyzwaniem natomiast będzie przebicie progu 200 mln zł, z którym to zadaniem będziemy chcieli się mimo wszystko zmierzyć. Powyższe prognozy oparte są jedynie na samodzielnym rozwoju i nie przewidują one w swoich założeniach innych alternatywnych możliwości skokowego zwiększenia naszej ekspozycji na generowany przypis. Konsekwentnie utrzymana zostaje w ryzach polityka pogłębiania naszej aktywności poprzez podnoszenie efektywności sprzedażowej z Partnerami oraz pracy nad jakością portfela dostarczanego ubezpieczycielom. Bez emocji obserwowane są także ruchy konsolidacyjne. W tym aspekcie będziemy szli własną, opracowaną już drogą bez zbędnego obciążania spółki dodatkowymi i krępującymi zobowiązaniami finansowymi.


15 stycznia 2017
Bieszczady z Consultią i Generali

W połowie stycznia Partnerzy Consultii - Laureaci konkursu zorganizowanego wspólnie z Generali, zostali zaproszeni w Bieszczady na wyjazd szkoleniowo-integracyjny.

Góry przywitały nas wspaniałą zimową pogodą, mnóstwem śniegu i malowniczymi krajobrazami. Nasze przygody z dojazdem zrekompensowała wspaniała lokalizacja w siedlisku Wilcza Jama. Zakwaterowanie w domach z bali, ciepło kominka, w koło głusza i śnieg. Tego nam było potrzeba. Gospodarze zaoferowali nam oprócz mnóstwa kulinarnych doznań wiele atrakcji, w tym: zwiedzanie zapory w Solinie, kulig z ogniskiem i kiełbaskami, wyprawę na rakietach śnieżnych. Byliśmy też u znanych i uznanych na świecie twórców ikon.

Wieczory umilał nam lokalny zespół folklorystyczny. Nie było tu znanych przebojów, ale muzyka z pogranicza kultury polskiej i ukraińskiej, pieśni Bojków, Łemków i innych zamieszkujących te tereny grup etnicznych. Oj, można się przy tym bawić do białego rana. Zwłaszcza w towarzystwie lokalnego artysty malarza i ludzi gór raczących nas opowieściami o wilkach, niedźwiedziach i innych mniej realnych stworach widywanych w okolicy. Wyjazd był udany - niech żałuje ten kto nie był (mini galeria z wyjazdu - tutaj). Do zobaczenia przy innych podobnych spotkaniach organizowanych przez Consultię dla współpracujących z nami Partnerów.


12 grudnia 2016
Consultia kończy 10 lat

Kończący się 2016 i nadchodzący 2017 rok to dla Consultii czas wyjątkowy. Minęło właśnie 10 lat naszej działalności i obecności na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Mając świadomość szczególnego jubileuszu już dziś zapowiadamy uroczyste i wykraczające poza dotychczasową formułę obchody 10-lecia Spółki. Zwieńczeniem tego będzie organizowany przez nas Kongres, który odbędzie się tym razem w stolicy Tatr - Zakopanem, w terminie 11-13 maja 2017 roku. W swoich progach gościć nas będzie Hotel 'Nosalowy Dwór', bezapelacyjnie godny wszystkich uczestników przygotowywanego wydarzenia.

Wszystkich zaproszonych czeka wiele niespodzianek i atrakcji. Tymczasem, dla odświeżenia jak było załączamy reportaż filmowy z naszego ostatniego Kongresu (tutaj). Do zobaczenia.


14 listopad 2016
Consultia z prawem do iHestii

Tak samo jak agenci współpracujący ze STU Ergo Hestia na umowach bezpośrednich, tak i Consultia brała udział w 'kwalifikacjach' umożliwiających wdrożenie iHestii w sieci współpracujących z nami Partnerów. Warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie prac nad stopniowym wdrażaniem agentów było uzyskanie odpowiedniego poziomu sprzedaży w ubezpieczeniach poza komunikacyjnych w segmencie B i C. Z tym niełatwym zadaniem mierzyliśmy się jako cała firma w okresie od stycznia do września br.

Pragniemy poinformować, że na 35 ogólnopolskich multiagencji tylko 10 spełniło indywidualnie określane warunki wejścia do iHestii, jakie postawił przed każdym Ubezpieczyciel. Daje to obraz trudności z jakimi mieliśmy do czynienia. Tym bardziej jest nam niezmiernie miło zakomunikować, iż Consultia jest wśród w/w premiowanych Agencji. Kolejny już raz pracujący z nami Pośrednicy mogą czuć się wyróżnieni i pewni oferty jaką będą dysponować w przyszłości.

Aktualnie wspólnie z Ubezpieczycielem pracujemy nad materiałem jaki da Państwu możliwość świadomego wyboru między nowym systemem iHestii, a drugim łączącym w sobie zarówno rozwiązania dotychczasowego iPegaza oraz e-wniosku MTU. Do czasu startu szkoleń i wdrożenia wybranego systemu macie Państwo zapewniony dostęp do platformy sprzedażowej w niezmienionym, dotychczasowym kształcie.

O kolejnych etapach planowanego wdrożenia popartego przygotowaną przez nas analizą korzyści każdego z proponowanych systemów transakcyjnych będziemy wszystkich zainteresowanych informować na bieżąco.


21 październik 2016
Wyniki Consultii po 3 kwartałach 2016

Zgodnie z wypracowanym przez Consultię standardem przedstawiamy poniżej wyniki Spółki osiągnięte po 9 miesiącach 2016 roku.

Sprzedaż w okresie Q1-Q3 2016 zamknęła się przypisem składki w wysokości 91,1 mln zł, co dało dynamikę na poziomie 143,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Szczególnie cieszy fakt, że jest to trzeci kwartał z rzędu kiedy dynamika sprzedaży w poszczególnych kwartałach sukcesywnie rośnie (odpowiednio na koniec: Q1 - 124,1%, Q2 - 133,3%). Przychody Spółki wyniosły ponad 15 mln zł, natomiast suma wypłaconych prowizji agencyjnych w badanym okresie przekroczyła 9,6 mln zł.

Największy wolumen przypisu składki Consultia odprowadziła dla Grupy PZU (PZU/Link4) - 47,3 mln zł, Grupy Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 15,0 mln zł, Grupy AXA (AXA/Liberty) - 7,5 mln zł oraz Grupy Generali (Generali/Proama) - 7,4 mln zł. Bardzo dynamicznie rozwijała się także współpraca z Wartą przekraczając po 9 miesiącach przypis składki w wysokości 5,3 mln zł. Największe dynamiki sprzedaży (wykraczające poza średnią firmy) Spółka odnotowała w: PZU (368,3%), Aviva (191,7%), MTU (179,1%), Link4 (169,6%), Allianz (168,9%), Generali (153,4%) oraz AXA (143,9%).

Już teraz można śmiało przyjąć, że zaplanowany na 2016 cel sprzedażowy mający na celu osiągnięcie 105 mln zł przypisu składki będzie przekroczony. Wobec powyższego - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - Zarząd Consultii podjął decyzję o wprowadzeniu korekty planu do poziomu 120-125 mln zł. Zastosowana korekta jest podyktowana aktualną sytuacją rynkową, na którą składają się wprowadzone przez towarzystwa podwyżki składek oraz - co szczególnie cieszy - zwiększenie własnej efektywności sprzedażowej liczonej per agent oraz per ilość zawartych polis. Czynnikiem wspierającym osiągane wyniki jest ponadto znaczny wzrost sprzedaży ubezpieczeń poza komunikacyjnych.


30 września 2016
Nowe aktywności na Q4 2016

Jak co roku Consultia wprowadza na ostatnie trzy miesiące tego roku dodatkowe narzędzia sprzedażowe dla swoich Partnerów.

Razem z Generali uruchamiamy konkurs pod hasłem "Bajeczne Bieszczady z Consultią i Generali"(więcej: tutaj). Partnerzy Consultii mogą też wziąć udział w akcji promocyjnej "Jesienne zbiory z Compensą" przygotowanej przez ten zakład ubezpieczeń (więcej: tutaj). Na ostatni kwartał br. wypracowane ponadto zostały z Wartą i Link4 autorskie promocje w zakresie sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, których realizacja odbywać się będzie poprzez dedykowane mini kontrakty podpisywane przez Consultię z zainteresowanymi tą formą aktywizacji Partnerami. Od października do końca roku wprowadzone także zostały nowe, zmodyfikowane zasady wynagrodzenia prowizyjnego w PZU. W przygotowaniu na końcówkę roku są jeszcze krótkie, punktowe akcje wspierające sprzedaż w Ergo Hestia (w markach: EH i YCD).

Zainteresowanych zachęcamy do efektywnego wykorzystania przygotowanych przez nas propozycji. Wszystkim życzymy sukcesów sprzedażowych i satysfakcji z osiąganych wyników w końcówce roku.


15 sierpnia 2016
Rejs jachtem z ERGO Hestią

W dniach 4-5 sierpnia 2016 roku ERGO Hestia zaprosiła wybranych Partnerów Consultii na spotkanie w siedzibie spółki połączone z rejsem jachtem po Zatoce Gdańskiej.

Pierwszy dzień naszej wizyty poświęcony został rozmowom o iHestii oraz szkoleniu, które połączone zostało z wizytą w kluczowych dla obsługi klienta biurach sopockiego ubezpieczyciela. Lunch w kantynie Zarządu był miłym zwieńczeniem napiętego pierwszego dnia - to musiało zostać uwiecznione na zdjęciu. Zostaliśmy zakwaterowani w Hotelu Marriott w Gdyni ze wspaniałym widokiem na gdyński port, a wieczorem skorzystaliśmy z zaproszenia na kolację w towarzystwie naszych gospodarzy - dyr. Anny Bernackiej-Matras i Justyny Biniek. Z racji tego, że bulwar nadmorski w Gdyni, wg. opowieści gospodarzy tętni życiem do późnych godzin nocnych - musieliśmy to sprawdzić :)))

Drugi dzień był oczekiwaną przez nas częścią rekreacyjną wizyty w Sopocie z zaplanowaną morską przygodą. Dla niektórych z nas było to pierwsze spotkanie z żeglowaniem. Na pokładzie czekał poczęstunek z owoców oraz catering. Drogą morską po całodziennej wodnej zaprawie, smagani wiatrem, morską bryzą i słońcem dotarliśmy do Gdańska, trafiliśmy na Jarmark Dominikański i doskonały lunch w Brovarni Gdańsk. Do domów wróciliśmy w doskonałych nastrojach - tego właśnie było nam trzeba w wakacyjnym okresie. Z żeglarskim pozdrowieniem bardzo dziękujemy za to zaproszenie! (mini galeria zdjęć).Informacje prasowe

2017-06-26 Płatności online w Nationale-NederlandenNationale-Nederlanden umożliwia swoim klientom dokonania m.in. płatności poprzez usługę Płatności Online Blue Media. Dzięki temu mogą (...)
2017-06-26 KUKE szuka rynków zbytu razem z eksporteremOd stycznia do końca maja Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpieczyła kontrakty eksportowe na kwotę 6,5 mld zł (o 13% więcej niż (...)
2017-06-26 IGTE: OFE najtańszą formą pomnażania kapitałuJak informuje Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, z raportu Analizy Online [[http://s.ogma.pl/6fd26bfd "Efektywność OFE na tle innych form (...)
2017-06-23 Zgoda KNF dla Anity Bogusz z Nationale-NederlandenKomisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Anity Bogusz na stanowisko członka zarządu Nationale-Nederlanden (...)
2017-06-23 Od wtorku zacznie obowiązywać ustawa o zmowieWe wtorek zaczną obowiązywać przepisy o prywatnym dochodzeniu roszczeń za naruszenie przepisów konkurencji (zobacz: [[http://s.ogma.pl/c57a45a1 (...)